HELMET
Kvaliteedijuhtimistarkvara
Mis on HELMET?
HELMET on uudne tarbijasõbralik arvutitarkvara mis hõlbustab organisatsiooni juhtimissüsteemi väljatöötamist, parendamist ja arendamist ning kvaliteetjuhtimissüsteemi loomist, selle kasutamist ja arendamist.
Tarkvara aluseks on standardi ISO 9001:2008 nõuded ja uudne HL meetod, mis võimaldab hõlpsasti
  • protsessipõhiselt välja selgitada organisatsioonis täitmist vajavate tööde ja ülesannete (funktsioonide) täieliku nimistu ning
  • välja töötada organisatsiooni struktuuri, töötajate koosseisu ja tööjaotuse erinevaid versioone mis tagavad kõikide funktsioonide täitmise ja valida nende hulgast selline (optimaalne), mis tagab nende täitmise vähimate kuludega, koormamata täitjaid üle nende võimete.
HL meetodi uudsus ja kasulikkus on tõendatud ülemaailmse patendiekspertiisiga ja Eesti Vabariigi kasuliku mudeli tunnistustega EE 00803 ja EE 00899 (autor Heino Levald). Tarkvara spetsiaalne plokk hõlbustab organisatsiooni kvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist, rakendamist, tunnustamist, kasutamist ja arendamist. Juhised kvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamiseks arvutitarkvara HELMET abil on esitatud kvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamise, kasutamise ja arendamise teostuspaketis.
Tarkvara HELMET kasutamine annab organisatsiooni juhtkonnale hõlpsa võimaluse arendada püsivalt organisatsiooni juhtimissüsteemi vastavalt praeguste ja perspektiivsete ülesannete täitmise vajadusele, töötada välja selle erinevaid versioone, neid omavahel võrrelda ja valida kasutamiseks parim.
Organisatsiooni jooksvas töös võimaldab tarkvara HELMET:
  • omada püsivalt täielikku ülevaadet organisatsiooni juhtimissüsteemist ja tööjaotusest
  • koguda märkusi ja ettepanekuid arvestamiseks organisatsiooni juhtimissüsteemi ja töötajate koosseisu arendamisel
  • kavandada järjest uusi organisatsiooni juhtimissüsteemi versioone selleks, et kõrvaldada ilmnenud puudusi ja valmistada firmat ette uute ülesannete täitmiseks
Kellele?
Tarkvara sobib kõikidele organisatsioonidele, kes soovivad tõsta oma juhtimissüsteemi kvaliteeti ja hõlbustab selle viimist soovi korral kvaliteetjuhtimise tunnustatud tasemele. Tarkvara on kasutatav nii eraettevõtetes ja mittetulundusühingutes, kui riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes.
Kuidas?
Arvutitarkvaraga HELMET kasutajaks saamiseks on vaja sõlmida leping tarkvara omanikuga OÜ Deltmar. Lähemat teavet lepingu ja tarkvara kohta: OÜ Deltmar Aivar Jüris, Heino Levald ”Kvaliteetjuhtimine igaühele” Kirjastus TEA. 128 lk.